KARDEŞLERDEN YANSIMALAR

KARDEŞLERDEN YANSIMALAR

KARDEŞLERDEN YANSIMALAR

KARDEŞLERDEN YANSIMALAR

REFLECTIONS OF THE SIBLINGS

ANKARA GÖNÜLLÜ TAKIMI

8 Aralık - 15 Aralık 2017
Açılış Tarihi ve Saati: 8 Aralık 2017 - 18.30
8 December - 15 December 2017
Opening Date and Time: 8 December 2017 - 6.30 pm

Çağdaş Sanatlar Merkezi - Abidin Dino Sergi Salonu
Contemporary Arts Center - Abidin Dino Exhibition Hall

 
Kardeşlerden Yansımalar
 
Ankara Gönüllü Takımı üniversite öğrencilerini, üniversite mezunlarını
ve toplumun her kesimini bir araya getirerek üniversite kültürünün
ve birikiminin toplumla paylaşılmasını amaçlayan, ODTÜ Mezunları
Derneğine bağlı bir gönüllü topluluğudur. Bu amaçla 4. ve 7. sınıf yaş
aralığındaki kardeşlerimizle yıl içinde birçok etkinlik ve sosyal aktivite
düzenlemekteyiz. “Kardeşlerden Yansımalar Sergisi” de, kardeşlerimizin
sanata olan ilgilerini artırırken, onların üretkenliklerine de katkı sağlamak
amacıyla düzenlediğimiz bir etkinliktir. Bu sergide kardeşlerimizin sene
boyunca çektiği fotoğraflar, yaptığı çalışmalar ve ürettiği materyaller
sergilenmektedir.