SIRA GECESİ

SIRA GECESİ

SIRA GECESİ

DİL - GÜŞA TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLULUĞU KONSERİ SIRA GECESİ

DİL - GÜŞA TURKISH FOLK MUSIC CHOIR SIRA NIGHT

6 Aralık 2017 - Saat: 19.30
6 December 2017 - Time: 7.30 pm

Yılmaz Güney Sahnesi
Yılmaz Güney Stage
 

Şanlıurfa’da Sıra Gecesi Geleneği
 
Tarih süreci içerisinde bazı geleneklerimiz yozlaşmakta, bazıları da çeşitli
nedenlerle kaybolmaktadır. Buna karşılık bazı geleneklerimiz ise ilk günkü
şevk ve heyecanla sürdürülmektedir. İşte tüm canlılığıyla gerek Urfa,
gerekse Urfa dışındaki Urfalıların sürdürmekte oldukları geleneklerden
biri “sıra gecesi” geleneğidir.
Genellikle kış gecelerinde, birbirine yakın yaş grubundaki gençlerin veya
orta yaşlardaki arkadaş gruplarının, her hafta bir başka arkadaşın evinde
olmak üzere, haftada bir akşam, belirli bir niteliğe ve düzene göre sıra
ile yaptıkları toplantılara Şanlıurfa’da “sıra gecesi” denmektedir. Kısaca;
“sıra gecesi” bir arkadaş grubunun haftada bir olmak üzere bir araya
geldikleri toplantılardır.