BİTMEYEN BİR YOLCULUK: GİDE GİDE FİKRET OTYAM’IN ARDINDAN

BİTMEYEN BİR YOLCULUK: GİDE GİDE FİKRET OTYAM’IN ARDINDAN

BİTMEYEN BİR YOLCULUK: GİDE GİDE FİKRET OTYAM’IN ARDINDAN

BİTMEYEN BİR YOLCULUK: GİDE GİDE FİKRET OTYAM’IN ARDINDAN

A NEVER ENDING JOURNEY: AFTER FİKRET OTYAM

2 Aralık - 21 Aralık 2017
Açılış Tarihi ve Saati: 2 Aralık 2017 - 18.00
2 December - 21 December 2017
Opening Date and Time: 2 December 2017 - 6.00 pm

Çağdaş Sanatlar Merkezi - Osman Hamdi Bey Sergi Salonu / Eren Eyüboğlu Sergi Salonu
Contemporary Arts Center - Osman Hamdi Bey Exhibition Hall / Eren Eyüboğlu Exhibition Hall


Bitmeyen Bir Yolculuk: Gide Gide Fikret Otyam’ın Ardından
2015 yılında kaybettiğimiz ressam, yazar ve fotoğrafçı Fikret Otyam,
arkasında geniş bir resim, kitap ve fotoğraf arşivi bıraktı. Türkiye’nin
toplumsal, kültürel ve sanatsal birikimine eşsiz ve yeri doldurulamaz
katkılarda bulunan Otyam’ın ardından, onu anmak üzere düzenlenen
bu sergiye yaklaşık 55 sanatçı fotoğraflarıyla katılıyor.
“Bitmeyen Bir Yolculuk: Gide Gide Fikret Otyam’ın Ardından” başlığını
taşıyan sergi kızları Elvan Baransel, İrep Otyam Bilgiç ve Döne Otyam’ın
girişimleriyle, Çankaya Belediyesinin desteği ve sanatçı dostlarının
işbirliğiyle hazırlandı.
 
Otyam, ressamlığa bir tabelacıda gördüğü renkli boyalar ve fırçalarını
görünce, fotoğrafçılığa ise abisi müzisyen Nedim Otyam’ın fotoğraf
merakından etkilenerek gönül verir. Üç arkadaşıyla doğduğu yer
Aksaray’da Foto Üç Yıldız’ı kurar. 1942 yılında Cumhurbaşkanı İsmet
İnönü Aksaray’a geldiğinde aynı zamanda, Halkevi Başkanı da olan
babası eczacı Vasıf Otyam’dan halkevinin fotoğraf makinası, körüklü bir
Folklander’ini ödünç alarak İsmet İnönü’nün fotoğrafını çeker. Böylece
fotoğrafçılığa ilk adımını atmış olan Otyam, akademiye başlasa da
fotoğraf aşkından hiçbir zaman vazgeçmez.
 
1953-1996 yılları arasında Anadolu insanının yaşamını belgelediği
fotoğraflarını “Fotoğraflarla Gide Gide” başlığı altında toplar ve sergiler.
1950’lerden itibaren çıkardığı söyleşi/gezi kitaplarına da aynı adı verir:
Gide Gide Otyam’ın ressamlığının yanı sıra fotoğraf ve yazarlık çalışmaları da
biyografisinde önemli bir yer tutar. Bu sergide, ulusal ve uluslararası
alanda önemli bir yere sahip fotoğrafçı ve sanatçılar Fikret Otyam
anısına “Gide Gide” diyorlar.
 
Fotoğraf tarihçisi Engin Özendes, sanat tarihçisi Fırat Arapoğlu ve Bora
Gürdaş’ın yazılarının bulunduğu bir katalog da sergiyi belgeliyor. Fikret
Otyam’ın Gide Gide kitap serileri ve fotoğraflarından ilhamla oluşturulan
bu sergi, Fikret Otyam’a bir “saygı” sergisi ve böylece fotoğrafın önemli
isimlerinin, Fikret Otyam’ın “Gide Gide” kitap ve fotoğraflarından ortaya
çıkan kavramsallığı altında bir araya gelmelerini sağlıyor.