KEŞKE BAŞKA BİR YERDE OLSAYDIM

KEŞKE BAŞKA BİR YERDE OLSAYDIM

KEŞKE BAŞKA BİR YERDE OLSAYDIM

23. GEZİCİ FESTİVAL SERGİSİ

KEŞKE BAŞKA BİR ERDE OLSAYDIM
 
23rd FESTIVAL ON WHEELS EXHIBITION
I Wish I Was Somewhere Else

1 Aralık - 10 Aralık 2017
1 December - 10 December 2017

Çağdaş Sanatlar Merkezi - Füreya Koral Sergi Salonu
Contemporary Arts Center - Füreya Koral Exhibition Hall


Keşke Başka Bir Yerde Olsaydım
Guy Ben Ner (İsrail, 1969) Gezici Film Festivali kapsamında gerçekleşecek
‘Keşke başka bir yerde olsaydım’ / ‘I wish I was somewhere else’ başlıklı
sergi ile Ankaralı sanatseverlerle buluşuyor.
1.12.2017-10.12.2017 tarihleri arasında gerçekleşecek sergi sanatçının
videolarını geniş bir seçkide izleyiciyle buluşturuyor.
Ner’in edebiyat, sinema, politik ve ekonomik tesir, adaptasyon gibi
konulara sıklıkla değindiği videoları, sanatçının esprili, direkt ve kontrollü
rastlantısal üslubunu ortaya koyuyor. Sanatçı kimi zaman bir nesnenin
kullanım alanlarını dönüştürerek sanatsal prodüksiyon ve yaratıcılığı
yalın bir düzleme oturtuyor; kimi zamansa insan algı ve yetisinin
ahlaki ve sosyal ortama adaptasyonunu ikilemli biçimde ifşa ediyor.
Ner, videolarında ustaca işlediği mizahi ögeler ile izleyiciyi oyuncu bir
atmosfere davet ederken gerçekle hayal ürünü birbirine geçiriyor.
Üç ayrı alanda incelenebilecek sergi; adaptasyon ve öğrenme, ses ve
imajların insan üzerinde yarattığı algı ve ekonomik ve sosyal düzenin
getirdiği zorunluluklar üzerine yoğunlaşır. Adaptasyon ve öğrenmeyi
insanın yaratıcılığı ve sınırlarıyla incelerken, edebi eserlerden ve
masallardan da ilham alır. Ses ve imajların insan algısındaki yerini
sinematografik olarak yeniden anlatırken, sinemanın eski dönemlerine
ve düzenleme prensiplerine dair pek çok referansı ters yüz eden bir
anlatımla tekrar eder. Ekonomik, sosyal ve siyasi sistemleri mülkiyet,
kapitalizm ve yabancılaştırma kavramları üzerinden eleştirir.
Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde İsrail Büyükelçiliği’nin
katkılarıyla düzenlenecek, küratörlüğünü T. Melis Golar’ın üstlendiği
sergi ‘Keşke başka bir yerde olsaydım’ / ‘I wish I was somewhere else’
1.12.2017-10.12.2017 tarihleri arasında ziyarete açık olacak. Sergi
aynı zamanda video sanatçısı Köken Ergun’la, Guy Ben Ner arasında
gerçekleşecek sanatçı konuşmasına da ev sahipliği yapacak