ÇENGEL ATÖLYE KARMA SERGİSİ

ÇENGEL ATÖLYE KARMA SERGİSİ

ÇENGEL ATÖLYE KARMA SERGİSİ

ÇENGEL ATÖLYE KARMA SERGİSİ

4 Aralık - 7 Aralık 2017
4 December - 7 December 2017

Çengel Atölye, Çankaya Belediyesi ve Sosyal Yaşamı Güçlendirme Derneği
iş birliği ile yürütülen bir uygulamadır. Atölye, engelli gençlerin sosyal
ve mesleki rehabilitasyonlarını gerçekleştirmek üzere kurulmuştur.
Engelli gençler; ilgileri, yetenekleri ve yapabilirlikleri doğrultusunda
yönlendirildikleri atölye çalışmalarını gerçekleştirirken toplumla
bütünleşmelerini sağlayacak sosyal etkinliklere de dahil edilmekte,
böylelikle gençlerin ev dışı ortamlardaki bağımsız yaşam becerileri
arttırılmaya çalışılmaktadır.

 
Çağdaş Sanatlar Merkezi - Abidin Dino Sergi Salonu
Contemporary Arts Center - Abidin Dino Exhibition Hall