ÇANKAYA FELSEFE SÖYLEŞİLERİ

ÇANKAYA FELSEFE SÖYLEŞİLERİ

ÇANKAYA FELSEFE SÖYLEŞİLERİ

Çankaya Felsefe Söyleşileri

Çankaya Phi losophy Talks

Felsefe Kültür Sanat Derneği
Philosophy Culture and Art Association

21 Ekim 2017 - Saat: 14.00
21 October 2017 - Time: 2.00 pm

Çağdaş Sanatlar Merkezi – Yaşar Kemal Konferans Salonu
Contemporary Arts Center – Yaşar Kemal Konferans Hall


Felsefenin Bir Ürünü Olarak Eğitim - Zihinlerin Eşitliği
İlkini Felsefenin Yaşamı & Yaşamın Felsefesi temasıyla düzenlediğimiz
Çankaya Felsefe Söyleşilerine ikinci sezonunda ‘‘Felsefenin Bir Ürünü
Olarak Eğitim’’ temasıyla devam ediyoruz.
 
Bir arada yaşama kültürünün ancak ve ancak erdemli insanlarla mümkün
olabileceğini ve erdemlerin, tüm zihinlerin eşit olduğu gerçeğinden
hareketle eğitim yoluyla öğretilebileceğini tanıtlayan disiplinin adıdır
felsefe. Böyle bir tanıtlamanın yoksunluğunda eğitimden söz etmek
hiçbir şekilde mümkün değildir. Elbette eğitim denen olgu, pek çok açıdan
felsefenin ortaya çıkışından çok daha öncelere tarihlenebilir. Ancak,
insanların bir arada yaşama olanaklarını artırmaya odaklanan ve herkes
için bir olanak ve hak olarak tanımlanan eğitim, ilk ve esas olarak felsefe
sayesinde, felsefenin bir ürünü olarak ortaya çıkmış bir etkinliktir. Öyle ki
bu etkinlik, insanlık tarihin en büyük ve en anlamlı projesidir.
Bu büyük ve anlamlı projeye ilişkin hususları, eğitimin başat bileşenleri
olan temel disiplinlerde çalışmalar yapan, eserler veren kişilerle ele
alacağımız Felsefenin Bir Ürünü Olarak Eğitim söyleşi dizimize Zihinlerin
Eşitliği temasıyla başlıyoruz…
 
Söyleşi dizimizin ilk konukları ise Galatasaray Üniversitesi Felsefe
Bölümü’nden Doç. Dr. Aliye Karabük-Kovanlıkaya ve Ege Üniversitesi
Felsefe Bölümü’nden (Emekli) Prof. Dr. Solmaz Zelyüt.
 
FKSD bünyesinde gerçekleştirilen tüm etkinlikler ücretsiz olup ilgili
herkese açıktır.