SÖYLEV'İN 90. YILI KUTLU OLSUN!

SÖYLEV'İN 90. YILI KUTLU OLSUN!

SÖYLEV'İN 90. YILI KUTLU OLSUN!

Söylev ’in 90. Yılı Kutlu Olsun !

Dil Derneği

20 Ekim 2017 - Saat: 18.00
20 October 2017 - Time: 6.00 pm

Çağdaş Sanatlar Merkezi – Yaşar Kemal Konferans Salonu
Contemporary Arts Center – Yaşar Kemal Conference Hall


“Sayın baylar, sizi günlerce işlerinizden alıkoyan uzun ve ayrıntılı sözlerim,
en sonu tarihe mal olmuş bir çağın öyküsüdür.
Bunda, ulusum için ve yarınki çocuklarımız için dikkat
ve uyanıklık sağlayabilecek kimi noktaları
belirtebilmiş isem kendimi mutlu sayacağım.
Baylar, bu söylevimle ulusal varlığı sona ermiş sayılan büyük bir ulusun,
bağımsızlığını nasıl kazandığını; bilim ve tekniğin en son ilkelerine dayanan
ulusal ve çağdaş bir devleti nasıl kurduğunu anlatmaya çalıştım.
Bugün ulaştığımız sonuç, yüzyıllardan beri çekilen ulusal yıkımların
yarattığı uyanıklığın ve bu sevgili yurdun her köşesini sulayan kanların
karşılığıdır. Bu sonucu, Türk gençliğine emanet ediyorum.”
 
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK