BASINDA ve YAZINDA 60 YILLIK EMEK... ATTİLA AŞUT

BASINDA ve YAZINDA 60 YILLIK EMEK... ATTİLA AŞUT

BASINDA ve YAZINDA 60 YILLIK EMEK... ATTİLA AŞUT

Basında ve Yazında 60 Yıllık Emek …Attila Aşut

Çağdaş Gazeteciler Derneği, Dil Derneği, Kıyı Dergisi

15 Ekim 2017 - Saat: 15.00
15 October 2017 - Time: 3.00 pm

Çağdaş Sanatlar Merkezi – Yaşar Kemal Konferans Salonu
Contemporary Arts Center – Yaşar Kemal Conference Hall
 

Opera sanatçısı Tuncer Tercan’ın dinletisi eşliğinde gerçekleşecek
olan etkinliğe Ahmet ÖZER, Ali ÇAKMAK, Ali MUSTAFA, Hikmet AKSOY,
İnci Gürbüz Atik, L. Doğan TILIÇ, Neşet KOCABIYIK, Tevfik KIZGINKAYA
konuşmacı olarak katılacaktır. Etkinlik ücretsiz olup, katılım koltuk sayısı
ile sınırlıdır.