SALT SİNEMASI: BARBICANIA

SALT SİNEMASI: BARBICANIA

SALT SİNEMASI: BARBICANIA

Salt Sineması: Barb Ican Ia

Salt Cinema Screenings: Barbicania

12 Ekim 2017 - Saat: 19.00
12 October 2017 - Time: 7.00 pm

Çağdaş Sanatlar Merkezi – Yaşar Kemal Konferans Salonu
Contemporary Arts Center – Yaşar Kemal Conference Hall

Barbicania (2014)
Yönetmen: Ila Bêka ve Louise Lemoine
92 dakika
İngilizce; Türkçe altyazılı
 
Londra’daki Barbican Centre ile konumlandığı Barbican Estate
kompleksinde bir ay… Bir günce olarak kurgulanan belgesel film, brütalist
mimarinin en önemli örneklerinden olan ve çeşitli kültür kurumları ile
yaşam alanlarından oluşan Barbican Estate’te gündelik hayatı keşfe
çıkıyor. Kulelerin farklı katlarında, Barbican’ı eşsiz kılan kişilikler, hayat
tarzları ve mimari manzaralara odaklanan film, aynı zamanda, bir İkinci
Dünya Savaşı sonrası ütopyası olan yapının geleceğini sorguluyor.
SALT Sineması, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde
(ÇSM) gerçekleştirilmektedir.

Katılım ücretsizdir. Rezervasyon yapılmamaktadır.