PERU: GEÇMİŞİN İZLERİ BUGÜNÜN RENKLERİ

PERU: GEÇMİŞİN İZLERİ BUGÜNÜN RENKLERİ

PERU: GEÇMİŞİN İZLERİ BUGÜNÜN RENKLERİ

PERU: GEÇMİŞİN İZLERİ BUGÜNÜN RENKLERİ

PERU : TRACES OF THE PAST, COLORS OF TODAY

Peru Büyükelçiliği
Peruvian Embassy

11 - 30 Ekim 2017
11 - 30 October 2017
 
Açılış Tarihi ve Saati: 11 Ekim 2017 - 19.00
Opening Date and Time: 11 October 2017 - 7.00 pm

Çağdaş Sanatlar Merkezi – Osman Hamdi Bey Sergi Salonu
Contemporary Arts Center – Osman Hamdi Bey Exhibition Hall

Türkiye’deki Peru Büyükelçiliği, prehispanik dönem, 1821’de
Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle son bulan sömürge dönemi ve günümüz
Lima’sının fotoğraflarından oluşan “PERU: Geçmişin İzleri Bugünün
Renkleri” isimli fotoğraf sergisini sizlerin beğenisine sunmaktan
mutluluk duyar.
Bu sergi, kültürel mirası ve coğrafi çeşitliliği ile Peru turizmini tanıtan
fotoğrafları bir araya getiren Peru Kalkınma Ajansı (PROMPERU)’nın
arşivinden oluşmuştur. Ankara’daki ziyaretçiler, bu sergi sayesinde
Peru’nun tarihi ve modern kültürel yapısıyla tanışma yolcuğuna
çıkacaklar.
 
Dünyanın 7 Harikasından birisi olan, yerli dilinde Yaşlı Dağ anlamına
gelen Machu Picchu Peru’nun Cusco kentinde bulunmaktadır. Bu antik
And yerleşimi, Inka İmparatoru’nun ve kurmaylarının inzivaya çekilmesi
ve aynı zamanda dini ritüellerin yerine getirilmesi için 15. yüzyılda inşa
edilmiştir. Şuanda UNESCO’nun Dünya Miras Listesinde yer almaktadır
ve Peru’nun en çok ziyaret edilen turistik bölgesidir.
 
İnkalardan önce Peru’da varlık göstermiş olan, arkeoloji, seramik ve
mücevheratla uğraşan Chavin, Nazca, Paracas, Mochica ve Chimu
kültürlerinin etkisi de bu sergide görülebilir. 16. ve 18. yüzyılları arasında
varlık gösteren İspanyol etkisi, özellikle meydan ve kiliselerde sömürge
mimarisini ön plana çıkarmaktadır. Ve bütün bunların yanında Peru’nun
şu anki mimarisini yansıtan Lima şehri sergide yer almaktadır.