Eğitimimizin Son 15 Yılı ve Seçeneklerimiz

Eğitimimizin Son 15 Yılı ve Seçeneklerimiz

Eğitimimizin Son 15 Yılı ve Seçeneklerimiz

Eğitimimizin Son 15 Yılı ve Seçeneklerimiz

Last 15 Years of Our Education System and Our Options

Eğitim İş Ankara Şubeleri, TÜMÖD, Ulusal Eğitim Derneği

7 Ekim 2017 - Saat: 9.00
7 October 2017 - Time: 9.00 am

Çağdaş Sanatlar Merkezi – Yaşar Kemal Konferans Salonu
Contemporary Arts Center – Yaşar Kemal Conference Hall

Ankara’da Sempozyum: Eğitimimizin Son 15 Yılı ve Seçeneklerimiz
Ulusal Eğitim Derneği, Eğitim- İş Ankara 1 ve 2 No’lu Şubeleri ile Tüm
Öğretim Elemanları Derneği (TÜMÖD)’nin ortak girişimiyle 7 Ekim
Cumartesi günü Ankara’da “Eğitimimizin Son 15 Yılı ve Seçeneklerimiz”
konulu bir sempozyum düzenleniyor. Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar
Merkezinde düzenlenecek üç oturumluk sempozyumun ilkinde “Eğitimde
Gericileşme” konusu işlenecek. Nazım Mutlu’nun yöneteceği oturumda
Prof. Dr. F. Dilek Gözütok ders programlarına, Prof. Dr. Firdevs Gümüşoğlu
da ders kitaplarına yansıyan boyutlarıyla konuyu işleyecek. Bu oturumda
Banu Günüç okullardaki gerici uygulamaları, CHP milletvekili Dr. Ceyhun
İrgil de gerici kadrolaşmayı anlatacak.
 
Sempozyumun “Eğitimde Özelleştirme” başlıklı ikinci oturumunu ise Prof.
Dr. Tülin Oygür yönetecek. Bu oturumda Dr. Ayhan Ural özel okulları,
Hüseyin Canerik hizmetlerin özelleştirilmesini, gazeteci-yazar Rıza Zelyut
ise MEB’in çeşitli kuruluşlarla işbirliğini ele alacak.
 
Sempozyumun üçüncü ve son otumu “Biz Ne İstiyoruz?” başlığını taşıyor.
Suay Karaman’ın yöneteceği bu oturumun konuşmacılarından Prof. Dr.
Semih Koray “Nasıl Bir Eğitim İçeriği?”, Prof. Dr. Soner Yıldırım “Eğitim
Teknolojilerinden Nasıl Yararlanmalıyız?”, Prof. Dr. Recep Akdur “Nasıl Bir
Öğrenme Ortamı?” ve Prof. Dr. Hüseyin Başar da “Nasıl Bir Öğretmen?”
sorularına yanıt arayacak. Elçin Güneş’in sunuculuğunu yapacağı
sempozyum, Ayhan Sarıhan’ın yöneteceği tartışma ve sonuç bildirgesinin
okunmasıyla sona erecek. Sempozyum, dinleyici katılımına açık olacak.