NÂZIM HİKMET RESİMLERİ SERGİSİ

NÂZIM HİKMET RESİMLERİ SERGİSİ

NÂZIM HİKMET RESİMLERİ SERGİSİ

NÂZIM HİKMET RESİMLERİ SERGİSİ

NÂZIM HİKMET PAINTINGS EXHIBITION

Haydar Özay

4 - 16 Ekim 2017
4 - 16 October 2017
 
Açılış Tarihi ve Saati: 4 Ekim 2017 - 18.30
Opening Date and Time: 4 October 2017 - 6.30 pm

Çağdaş Sanatlar Merkezi - Eren Eyüboğlu Sergi Salonu
Contemporary Arts Center - Eren Eyüboğlu Exhibition Hall

Ressam Haydar Özay’ın Nâzım Hikmet Resimleri sergisi Ahmet Say’ın
Nâzım Hikmet üzerine yapacağı konuşmayla 4 Ekim’de Ankara’da
açılıyor.
 
Ressam Haydar Özay’ın “Nâzım Hikmet Resimleri” başlıklı kişisel sergisi
Çankaya Belediyesi’ne bağlı Çağdaş Sanatlar Merkezi Eren Eyüboğlu
salonunda 4 Ekim’den itibaren izleyicilerle buluşuyor. 1957 yılında
Nâzım Hikmet’le Berlin’de tanışan Ahmet Say, Nâzım’la ilgili anılarını
anlatacak ve sergide yer alan Haydar Özay’ın Nâzım Hikmet konulu
resimleri üzerine bir konuşma yapacak.
 
Haydar Özay’ın, büyük şair Nâzım Hikmet’in ölümsüzlüğünün 54. yılı
anısına hazırladığı resimlerden oluşan sergi, Çankaya Belediyesi Çağdaş
Sanatlar Merkezi Eren Eyüboğlu salonu’nda 4-15 Ekim 2017 tarihleri
arasında ziyaret edilebilecek. Ressam Haydar Özay’ın 44 eserinin yer
aldığı sergi, “Salkımsöğüt” ve “Masalların Masalı” gibi Nâzım Hikmet’in
şiirlerinin resimsel yorumlarından, büyük şairin şarkılarının sözlerini
yazdığı “Lüküs Hayat” operetinden yapılmış resimlere kadar uzanıyor.
Nâzım’ın Bursa, Çankırı hapishanelerinde kitapla, şiirle dolu yaratıcılık
anları ile tiyatro ve klasik müzikle ilgili birbirinden farklı sahneler de
sergilenen eserlerin konuları arasında.