DİL DEVRİMİNİN 85. YILDÖNÜMÜ KUTLU OLSUN!

DİL DEVRİMİNİN 85. YILDÖNÜMÜ KUTLU OLSUN!

DİL DEVRİMİNİN 85. YILDÖNÜMÜ KUTLU OLSUN!

DİL DEVRİMİNİN 85.

YILDÖNÜMÜ KUTLU OLSUN!

Dil Derneği

26 Eylül 2017 - Saat: 18.00
26 September 2017 - Time: 6.00 pm

Çağdaş Sanatlar Merkezi – Yaşar Kemal Konferans Salonu
Contemporary Arts Center – Yaşar Kemal Conference Hall

Ülkemizin ağır gündem(ler)le sarsıntı, savrulma içinde olduğu bir
dönemde bütün yurttaşların, öncelikle kadınların laik cumhuriyetle
kazanılmış haklarını yitirme, çocukların çağdışı eğitim dayatmasıyla
kuşatıldığı bir ortamda Dil Devriminin 85’inci yılına eriştik.
Mustafa Kemal Atatürk 26 Eylül 1932’deki ilk Türk Dili Kurultayını izleyen
1 Kasım 1932’deki TBMM’nin yeni çalışma yılını açış konuşmasında, “Türk
dilinin kendi benliğine, aslındaki güzellik ve zenginliğine kavuşması için
bütün devlet örgütümüzün dikkatli, ilgili olmasını isteriz” diye seslenerek,
ulusal amaca ancak böyle bir işbirliği ile ulaşılabileceğini vurgulamıştı.
Ne ki 1950’den sonra iktidarda çoğunluğu elde eden “milliyetçi
muhafazakâr”lar, Türkçeyi hiç sevmediler. TDK ve Türkçeleştirme
eylemine eleştirileri, aslında Atatürk’e saldırılarını örtüleme yöntemiydi.
Sonra yalnız Dil Devrimine değil, Atatürk’ün başlattığı bütün devrimlerin
içini yavaş yavaş boşaltmaya başladılar. Dil Devrimiyle kazanılan sözcükleri
uydurukçuluk, komünistlik olarak nitelerken eğitim birliği ilkesinin
sağını solunu budadılar. Bugün Türkçe ve ulusal eğitim yabancı dillerin
boyunduruğuna itiliyor.
Evet, devrimler devrimciler belki bir süre daha rahat yüzü görmeyecek;
ama sonunda rahat yüzü göstermeyenler “cahil”liklerini de yüklenip
gidecekler.
Sevgi ÖZEL
Dil Derneği Başkanı