TÜRKİYE’DE SENDİKACILIK

TÜRKİYE’DE SENDİKACILIK

TÜRKİYE’DE SENDİKACILIK

TÜRKİYE’DE SENDİKACILIK

Epos


30 Eylül - 1 Ekim 2017 - Saat: 9.30 – 20.00
30 September - 1 October 2017 - Time: 9.30 am – 8.00 pm

Türkiye’de örgütlenme özgürlüklerinin tartışıldığı kritik bir dönemde, sendikal alandaki uzmanlıkları ve araştırmalarıyla tanınan Aziz Çelik,
Hakan Koçak, Betül Urhan, Özgür Müftüoğlu, Yüksel Akkaya, Yıldırım Koç ve KESK (Mehmet Bozgeyik), DİSK (Arzu Çerkezoğlu), Eğitim-Sen
(Feray Aytekin Aydoğan), SES ve BES temsilcileri ile Türkiye için yeni bir sendikacılık alanı olan Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı
Abdullah Aysu, Türkiye’de sendikal hareketin geleceğini tartışacak. Bu tartışmaya sendika üyeleri de katılacak.

Çağdaş Sanatlar Merkezi – Yaşar Kemal Konferans Salonu
Contemporary Arts Center – Yaşar Kemal Conference Hall