SALT SİNEMASI: THE WOLFPACK

SALT SİNEMASI: THE WOLFPACK

SALT SİNEMASI: THE WOLFPACK

SALT SİNEMASI: THE WOLFPACK

SALT CINEMA SCREENINGS:THE WOLFPACK

14 Eylül 2017 - Saat: 19.00
14 September 2017 - Time: 7.00 pm

Çağdaş Sanatlar Merkezi – Yaşar Kemal Konferans Salonu
Contemporary Arts Center – Yaşar Kemal Conference Hall

 
Ev hâllerine dair altı filmden oluşan ve Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde gerçekleştirilecek olan SALT Sineması programı 14
Eylül’de başlıyor. SALT Sineması, “ev” teması etrafında şekillenen ve çeşitli ev hâllerini irdeleyen bir film seçkisiyle Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde (ÇSM). Gösterim programı, evi bir tasarım nesnesi, bir sığınma mekânı, bir ütopya, bir varoluş biçimi ve hatta bir yokluk duygusu olarak işleyen altı filmden oluşuyor. Ev, yaşanılan mekânı tarif etmenin yanı sıra ait olunan, özlem duyulan
yerlere işaret eder. Evin somut hali, mimarlık disiplininin bıkmadan ele aldığı, ürettiği, tekrarladığı, sorguladığı ve ancak, doğrudan yapımına en
az etki edebildiği makûs bir konudur. Soyut hali ise, güvenli bir sığınak olarak “yuva”dan bir halkı barındıran “vatan”a kadar uzanan ölçek ve
kavram çeşitliliğine sahiptir.
 
Güncel koşullar, hem temel barınma birimi hem de aidiyet kurulan yer olarak bu kavrama ilişkin mevcut tanımları zorluyor. Evin toplumsal
yönleri, siyasi çatışmaların yol açtığı zorunlu yer değiştirmeler, ekonomik imkânsızlık ile iklim değişikliği kaynaklı yeni yaşama biçimi arayışları ve nüfus artışına bağlı konut sıkıntısı gibi meselelerle daimî bir gündem teşkil ediyor. Küreselleşmeyle artan profesyonel göçebelik ve turistlik evde olma hissi veren yapılanmalara yönelirken, web siteleri ve mobil uygulamalar aracılığıyla kiralanan evler dünyanın pek çok yerinde
görülen basmakalıp bir estetiği kurguluyor. Rayiç yükselten bu tip kârlı alışverişlerin yanı sıra kentlerdeki dönüşümler, mahalleler kadar içerdiği
evleri de kökten bir yeniden inşa süreciyle karşı karşıya bırakıyor. Ev, mahrem bir mekân olarak içinde yaşayana dair izler taşır ve bu
yönüyle karşı konulmaz bir merak uyandırır. Tasarım dergilerinden yan dairenin tıkırtılarına kolayca tetiklenen, insana has gözetleme duygusu,
mekâna göre sahiplerinin kişiliğini yorumlama eğilimindedir. Buna uygun olarak sinemada ev, mimari bir duruşu yüceltmeye yeltendiği
zamanlarda dahi, aslen kahramanın kimliğinin bir yansımasıdır.

Ev kavramına dair bu konuları çeşitli yönlerden inceleyen altı uzun metrajlı film, ÇSM’deki Yaşar Kemal Konferans Salonu’nda, orijinal dilinde
Türkçe ve İngilizce altyazılı olarak gösterilecektir. Katılım ücretsizdir.
 
Rezervasyon yapılmamaktadır.
 
PROGRAM
14 Eylül Crystal Moselle, The Wolfpack, 2015
21 Eylül Nicholas Hytner, The Lady in the Van [Zoraki Komşu], 2015
5 Ekim Tom Ford, A Single Man [Tek Başına Bir Adam], 2009
12 Ekim Ila Bêka ve Louise Lemoine, Barbicania, 2014
2 Kasım Hayao Miyazaki, Tonari no Totoro [Komşum Totoro], 1988
9 Kasım Andrey Zvyagintsev, Leviafan [Leviathan], 2014