AYDINLIK HAYATLARA DOKUNUŞ

AYDINLIK HAYATLARA DOKUNUŞ

AYDINLIK HAYATLARA DOKUNUŞ

AYDINLIK HAYATLARA DOKUNUŞ

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

13 Haziran 2017 - Saat: 18.00
13 June 2017 - Time: 6.00 pm

Çağdaş Sanatlar Merkezi – Yaşar Kemal Konferans Salonu
Contemporary Arts Center – Yaşar Kemal Conference Hall

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ankara Şubesi’nin “Bir Işık da Siz Yakın” üniversite burs programı gençleri, derneğin “Anadolu’da Bir Kızım
Var” burs programındaki kız kardeşleri için bir konser vermek istediler. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bursiyer öğrencileri Gizem
Taşyürek, Barış Veral ve onların arkadaşları Çağla Güray, Işık İnal, Sait Dinçer Keser ve Erek Kızılörs’e piyanoda Derya Bakiler eşlik edecek.
Gençler diyor ki; “Çatısı altında bulunduğumuz ÇYDD’nin aydınlık Türkiye geleceği misyonunu gerçekleştirebilmek adına, Atatürk ilke ve
inkılaplarına bağlı bireylerin yetişmesine katkıda bulunabilmek için Prof. Dr. Türkan Saylan hocamızın ışık tuttuğu yolda, bizler de sanatımızı icra
ederek bu uğurda katkımızı ortaya koymak istiyoruz.

“Bu güzel gençlerin konserine tüm Ankaralıları bekliyoruz…

Konser davetiyesi edinmek isteyen dostlarımız ÇYDD Ankara şubesi “Anadolu’da Bir Kızım Var” burs programına bağışta bulunabilirler.