“BİZİM KORO”DÜNYA MÜLTECİLER GÜNÜ KONSERİ

“BİZİM KORO”DÜNYA MÜLTECİLER GÜNÜ KONSERİ

“BİZİM KORO”DÜNYA MÜLTECİLER GÜNÜ KONSERİ

“BİZİM KORO”DÜNYA MÜLTECİLER GÜNÜ KONSERİ

“OUR CHOIR” WORLD REFUGEE DAY CONCERT

IGAM

20 Haziran 2017 - Saat: 18.30
20 June 2017 - Time: 6.30 pm

Çağdaş Sanatlar Merkezi – Yaşar Kemal Konferans Salonu
Contemporary Arts Center – Yaşar Kemal Conference Hall

Ülkemizde yaklaşık 4 milyon mülteci ve geçici koruma statüsünde insan yaşamakta, savaşın devam ettiği ülkelerden ülkemize olan göç
hareketleri ise halen devam etmektedir. Geri dönüşlerin olası görülmediği günümüzde bu durum, ülkemizdeki mülteciler için uyum kavramını
gündeme getirmektedir. Bu noktada, genç mülteci sayısının oldukça yüksek olduğu ülkemizde çocukların eğitimi başta olmak üzere, doğrudan
sosyal uyum ile ilişkili adımların atılması, genç mültecilerin kazanılması adına önemlidir.
 
“Genç Mültecilerin Sosyal İçerilmesi ve Uyumları için Müzik” isimli projemiz, yaşları 11 ile 20 arasında değişen ve eğitim, sosyalleşme gibi
temel insan haklarından en az yararlanabilen grup olan mülteci gençleri hedef almaktadır. Projemiz, evrensel bir iletişim yöntemi olan müziği
kullanarak, bu gençlerin bahsi geçen başta eğitim olmak üzere temel haklarına erişimini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, 35 Suriye
ve Iraklı genç ile 20 Türk gencinin bir araya gelip, hem Türk, hem Arap hem de Batı müzik kültüründen parçalar seslendirdikleri bir müzik korosu
oluşturulmuştur. Koronun genç sanatçıları, kültürlerarası diyaloğa katkıda bulundukları gibi, akranları ile sosyal bir ortamı paylaşmanın sevincini
yaşamaktadırlar.
 
Koro 20 Haziran 2017, Dünya Mülteciler Günü’nde, mülteci hakları ve uyum temalı düzenlenecek resepsiyonda bir konser verecektir. Konserde
Doğu ve Batı müziğinin seçili eserleri seslendirilecek, T.C Kültür Bakanlığı Devlet Çok Sesli Ankara Gençlik Korosu Şefi M. İnci Ayağ ve Ankara Devlet
Opera ve Balesi sanatçısı Semra Öğüt koroya önderlik edecektir.
 
Etkinlik ücretsiz olup, katılım koltuk sayısı ile sınırlıdır.