YIL SONU RESİM VE SERAMİK

YIL SONU RESİM VE SERAMİK

YIL SONU RESİM VE SERAMİK

YIL SONU RESİM VE SERAMİK

YEAR-END PAINTING AND CERAMIC EXHIBITION

Çankaya Belediyesi Etüt Merkezleri
Çankaya Municipality Study Center

13 - 21 Haziran 2017
Açılış tarihi ve Saati: 13 Haziran 2017 – 18.00
13 - 21 June 2017
Opening Date and Time: 13 June 2017 – 6 .00 pm

Galeri Çankaya
Gallery Çankaya

Çocuk gelişimde, 7-14 yaş kişiliğin şekillendiği, çocuğun var olduğu ve kendini ortaya koyabilmek için çaba harcadığı dönemdir. Bu dönemde
sanat eğitimi onun dünyasını renklendirir, estetik duyarlılık kazandırır ve ifade gücünü geliştirir. Bu yaş dönemleri, yalnızca bakmak değil görmek;
yalnızca duymak değil işitmek; yalnızca ellerle yoklamak değil; dokunulanı hissetmek yaratıcılık için gerekli ilk doğru algılama ve iz bırakıcı kavrama
aşamalarıdır.
 
Çankaya Belediyesi Etüt Merkezlerindeki öğrenciler de resim ve seramik derslerinde yıl boyunca sanat akımları, ressamlar, resim teknikleri, kil
ile üç boyutlu tasarımlar ve pek çok özgün çalışma yaparak kendilerini ifade etme olanağını buldular ve sizleri bu keyifli sürecin sonunda oluşan
artistik üretimlerine tanıklık etmeye, paylaşmaya çağırıyorlar.