SEMAHLARIMIZ

SEMAHLARIMIZ

SEMAHLARIMIZ

SEMAHLARIMIZ

Ozan-Der Halk Müziği Korosu
Ozan-Der Folk Music Choir

09 Haziran 2017 - Saat: 19.00
09 June 2017 - Time: 7.00 pm

Yılmaz Güney Sahnesi
Yılmaz Güney Stage

Amacımız, halk kültüründe Alevi Bektaşi ibadetlerinin bir parçası olan ve halk ozanlarının deyişleri ile yurdumuzun her bölgesinde dönülen,
dostluğun, sevginin, barışın, paylaşımın gösterildiği semahlarımızı tanıtmak maksadı ile derneğimiz bünyesinde çalışmalarını yürüten halk
müziği koromuzu, dolayısı ile halk ozanlarımızı tanıtmaktır.
 
Etkinlik ücretsiz olup, katılım koltuk sayısı ile sınırlıdır.