KINKANATLILAR

KINKANATLILAR

KINKANATLILAR

01 - 10 Haziran 2017
Açılış Tarihi ve Saati: 01 Haziran 2017 - 18.00
 
01 - 10 June 2017
Opening Date and Time: 01 June 2017 - 6.00 pm

Galeri Çankaya
Gallery Çankaya

Toplanma Alanı
 
Toplumsal bir varlık olan insan da doğanın bir ürünüdür. Bu açıdan bakıldığında bütün nesneler gibi o da bir nesnedir. Ama bilinçli insan
olmakla öznelleşmiş olan insanın tüm üretim biçimleri gibi sanat da özne-sanatçı ile nesne-varlık arasındaki diyalektik ilişkiden doğar. Bu
bağlamda doğa, insan ve sanat “diyalektik” açıdan yüzyıllardır ortaya çıkmış süreçler olarak, aralarında niteliksel farklılıklar olmasına karşın,
kendi içlerinde derin bir birliktelik içermektedirler.
 
Artık birçok sanatçı için doğa sanat yapıtı için bir kaynak değil, onlar için eko-politik bir söylem alanı olarak iyileştirmeyi, geri dönüşümü
sağlamayı ve onarmayı hedefleyen disiplinler arası bir oluşum hareketi olan ekolojik sanatı gerektiren bir olguya dönüşmüştür. Sanat-bilim
arasındaki ilişki Ekolojik Sanat hareketi ile karşılıklı bir dayanışmaya dönüşmüştür. Yine bilim ve sanat alanlarından disiplinler arası iş birliği
yapılan çalışmalarda özellikle sanatçılar günümüzde kendilerini çevresel duyarlılığa sahip mimarlar, sosyal bilimciler, biyologlar, bilimciler vb.
topluluklarla işbirliği yaparak projeler üretmektedirler.
 
Dünya çevre günü kapsamında düzenlenen bu sergi doğaya karşı duyarlılığı ve çevre konulu çalışmaları ile bilinen bir grup sanatçının
yapıtlarından oluşmaktadır. “Kınkanatlılar ” ismi ise, ağaçları istila ederek kurutabilen çamkese böceklerini yok eden böceklerden dolayı
seçilmiştir. Çamkese böceklerini yok edebilen kınkanatlılar da olduğu gibi bu etkinlikteki sanatçı grubun tavrına metaforik yaklaşılacak
olunursa; Doğaya yabancılaşma sürecine giren ve ekosistemdeki zararları hiçe sayan kitlelere karşı bir mücadeleyi başlatma çabasındalar
diyebiliriz. “Kınkanatlılar” gibi bir araya gelen bu bir grup sanatçının farkındalık yaratmak; doğaya yabancılaşan insanı düşündürmek adına
küçük bir girişim ve mücadelenin devamı dileğiyle…
 
E. Yıldız Doyran
Mayıs 2017