YIL SONU RESİM VE SERAMİK SERGİSİ

YIL SONU RESİM VE SERAMİK SERGİSİ

YIL SONU RESİM VE SERAMİK SERGİSİ

YIL SONU RESİM VE SERAMİK SERGİSİ

YEAR-END PAINTING AND CERAMIC EXHIBITION

Çankaya Belediyesi Çocuk Gündüz Bakımevleri / Çankaya Municipality Crèches
 
30 Mayıs - 05 Haziran 2017
30 May - 05 June 2017

Çağdaş Sanatlar Merkezi - Füreya Koral Sergi Salonu /Andrey Gennadiyeviç Karlov Sergi Salonu / Osman
Hamdi Bey Sergi Salonu / Eren Eyüboğlu Sergi Salonu
 
Contemporary Arts Center - Füreya Koral Exhibition Hall / Andrei Gennadyevich Karlov Exhibition Hall /
Osman Hamdi Bey Exhibition Hall / Eren Eyüboğlu Exhibition Hall


“Bir çocuğun bir yetişkine her zaman öğretebileceği üç şey vardır: nedensiz yere mutlu olmak, her zaman meşgul olabilecek bir şey
bulmak ve elde etmek istediği şeyi var gücüyle dayatmak. ”Çocuk gelişiminde, özellikle 3-6 yaş arasındaki okulöncesi dönemde,
çocuk üretiminin ilk ifadesini çizgilerle meydana getirir. Bu onun duygularını anlatmak için en etkili yoludur. Çizgi ve karalamalar;
keşfetmeler, yeni malzemeler, düşünceler ve denemelerle biçimlere ulaşır. İlk karalamadan; çizgilere, lekelere, renklere...
İlk çamur parçalarından; formlara, dokulara ve biçimlere dönüşür. Bizler, sanat eğitmenleri, sizleri bu sürecin sonucunda ortaya çıkan,
onların artistik üretimlerine tanıklık etmeye, dünyalarını paylaşmaya çağırıyoruz.