BAHAR KONSERLERİ

BAHAR KONSERLERİ

BAHAR KONSERLERİ

BAHAR KONSERLERİ

SPRING CONCERTS

Elektrik Mühendisleri Odası - Ankara Şubesi
Chamber of Electrical Engineers - Ankara Branch

26 Nisan 2017 - Saat: 19.00 / 21.00
26 April 2017 - Time: 7.00 pm / 9.00 pm

Çağdaş Sanatlar Merkezi - Yaşar Kemal Konferans Salonu
Contemporary Arts Center - Yaşar Kemal Conference Hall

Türk Sanat Müziği (Nostalji)
Şef: Haldun Kamran Ayıkgezmez
Saat: 19.00
 
Türk Halk Müziği (Türkülerle Anadolu)
Şef: Ümit Bekizağa
Saat: 21.00
 
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Türk Sanat Müziği
(TSM) ve Türk Halk Müziği (THM) koroları, Şube bünyesinde Sosyal
Etkinlikler Komisyonu tarafından organize edilerek çalışmalarına 2015
yılında başladı. Türk Halk Müziği Korosu, TRT Ankara Radyosundan
emekli THM Koru Şefi Ümit Bekizağa yönetiminde çalışmalarını
sürdürürken, Türk Sanat Müziği Korosu Halk Eğitim Hocası Haldun
Kamran Ayıkgezmez yönetiminde çalışmalarına devam etmektedir. İlk
konserlerini 2015 yılında Ankara Yeni Sahne’de düzenleyen THM ve TSM
koroları, İkinci konserlerini 2016 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu’nda
gerçekleştirdiler.
 
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 26 Aralık 1954 yılında 672 üye ve
6235 sayılı TMMOB yasası uyarınca kurulmuş olup, 1982 Anayasasının
135. maddesinde tanımlanan kamu kurumu niteliğinde meslek
kuruluşudur. Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını yürütmeye
yasal olarak yetkili mühendis, yüksek mühendis, yüksek mimar,
mimarları örgütünde toplayan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
içinde yer alan ve tüzel kişiliğe sahip olan 24 odadan biridir.
Elektrik, Elektronik, Kontrol ve Biyomedikal Mühendislerini bünyesinde
barındıran EMO‘nun bugünkü üye sayısı 50.000‘in üzerindedir. Odanın
merkezi Ankara‘da olup Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli,
Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Mersin, Samsun
ve Trabzon olmak üzere 14 ilde şubeleri vardır. Ayrıca şubelere bağlı il
ve ilçelerde temsilcilik ve mesleki denetleme büroları şeklinde yurt
düzeyinde geniş bir örgütlenmeye sahiptir.
Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 1977 yıllında kuruldu. EMO
Ankara Şubesi bünyesinde 14 il ve 4 ilçe temsilciliği ile çalışmalarını
sürdürürken toplam üye sayısı 12 bin 616’dır.
 
Etkinlik ücretsiz olup, katılım koltuk sayısı ile sınırlıdır.