TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU KONSERİ

TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU KONSERİ

TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU KONSERİ

TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU KONSERİ

TURKISH FOLK MUSIC CHOIR CONCERT
 
Ulukışla Yardımlaşma Derneği

25 Nisan 2017 - Saat: 19.30
25 April 2017 - Time: 7.30 pm

THM Korosu Şefi Mustafa Özsoylu, 1991 yılında Niğde’nin Ulukışla ilçesinde
doğdu. İlköğretimini Ulukışla, Lise öğretimini Niğde’de tamamladı. 2016
yılında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Halen
Ankara Barosu’nda avukatlık stajını yapmaktadır.
Şef Mustafa Özsoylu, amatör müzik çalışmalarına lise yıllarında başladı.
Üniversite yıllarında Başkent Üniversitesi, Trabzon Vakfı, PTT ve Hazine
Müsteşarlığı amatör korolarında çalışmalar yaptı ve bu koroların
konserlerinde solo icralarda bulundu. 2012 yılında Eskişehir’de yapılan
Üniversitelerarası Türk Halk Müziği yarışmasında Başkent Üniversitesi’ni
“Yine Yeşillendi Niğde Bağları “türküsü ile temsil etti. 2013 ve 2015
yıllarında Ulukışla Kültür Gecelerini organize etti ve yapılan konserlerde
şeflik görevinde bulundu. 2015 yılında Niğde Dernekler Federasyonu Türk
Halk Müziği konserinde koroyu yönetti. Bir müddet Kültür Bakanlığı Türk
Halk Müziği Amatör Gençlik Korosunda çalışmalara katıldı.
2016 yılında kurulan Ulukışla Yardımlaşma Derneği Türk Halk Müziği
Korosunun başına geçti ve halen bu koroda çalışmalarını sürdürmektedir.
Araştırmacı kişiliği ön planda olan ÖZSOYLU, Et Aldım Dirhem İlen, isimli
Ulukışla türküsünü ilk kez koroya uyarladı ve icra etti. Ulukışla yöresi
türküleri üzerine çalışmalarına devam etmektedir.
Konser programı; iki bölümden oluşmaktadır.
 
Etkinlik ücretsiz olup, katılım koltuk sayısı ile sınırlıdır.

Yılmaz Güney Sahnesi
Yılmaz Güney Stage