13. GELENEKSEL FOTOĞRAF SERGİSİ

13. GELENEKSEL FOTOĞRAF SERGİSİ

13. GELENEKSEL FOTOĞRAF SERGİSİ

Ankaralı Gezginler grubu
Group of Travelers From Ankara
 
2-9 Aralık 2019
Açılış Tarihi: 2 Aralık 2019
Saat: 19.00
2-9 December 2019
Opening Date: 2 December 2019
Time: 7 pm
 
Çağdaş Sanatlar Merkezi
Füreya Koral Sergi Salonu
Contemporary Arts Center
Füreya Koral Exhibition Hall