KADIN

KADIN

ÇYDD Ankara Şubesi, Ceyhun Atuf Kansu Ailesi
 
14-27 Kasım 2019
Açılış Tarihi: 14 Kasım 2019
Saat: 18.00
14-27 November 2019
Opening Date: 14 November 2019
Time: 6 pm
 
Çağdaş Sanatlar Merkezi
Osman Hamdi Bey Sergi Salonu
Contemporary Arts Center
Osman Hamdi Bey Exhibition Hall